دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از روش‌های کریجینگ، کوکریجینگ و IDW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

ناصر شیری؛ محمدحسین کاظمی؛ جلال شیری


ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان هشتگرد با استفاده از روش فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

مهدی سرائی تبریزی؛ مهسا جمعدار؛ حسین یوسفی


تحلیل استاتیکی و دینامیکی فشار آب حفره‎ای در سد خاکی آزادی با نرم‌افزار آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

احمدرضا مظاهری؛ بهرنگ بیرانوند؛ مصطفی زین العبادی روزبهانی


ارزیابی عملکرد روش‌های عددی در شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

احمد جعفرزاده؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از شاخص WQI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

ناصر شیری؛ وحید نورانی


مقاله توصیفی

استفاده از الگوریتم SEBAL و تصاویر سنجنده MODIS جهت تخمین تبخیر و تعرق واقعی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

حمید علیپور؛ محمد اخوان قالیباف؛ الوست قلیوف؛ مارینا کورنووا؛ محمد حسین مختاری


مقاله پژوهشی

استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

مهدی کماسی؛ محمد سعیدی


مقایسه هیدروژئوشیمی و هیدروژئولوژی سازندهای آسماری و سروک به عنوان مخزن چشمه‌های کارستی بزرگ زاگرس در شمال شرق خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

صغری فرهادی؛ فرشاد علیجانی؛ حمیدرضا ناصری؛ حسن دانشیان


ترکیبی از روشهای ژئوفیزیکی (GPR و ERT) برای تشخیص و ردیابی نشت آب در محیط رسوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

مرضیه خلیلی؛ مهدی شجاعی مورجانی


ارزیابی اثر گنبد نمکی رمقان در افزایش شوری بخشی از رودخانه جره، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/hydro.2022.43382.1220

محمد جواد قرایت؛ ضرغام محمدی؛ محمدصادق درّانی‌نژاد؛ ولی قربانیان


پیش بینی کوتاه مدت و درازمدت تغییر اقلیم بر آسیب‌پذیری سفره های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص DRASTIC و نرم افزار TerrSet

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22034/hydro.2022.48945.1253

امیررضا سپهرآرا؛ سامان جوادی؛ سید عباس حسینی


پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی استان گلستان با مدل‌های هوش‌مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22034/hydro.2022.44480.1222

ام البنی محمدرضاپور؛ زهرا سراوانی؛ هادی سیاسر


مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22034/hydro.2022.51375.1263

مبارک سالاریفر


بررسی عملکرد میکروذرات کربن فعال و نانوذرات پراکسید کلسیم (CaO2) در پاکسازی هیدروکربن‌های حلقوی از آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/hydro.2022.47456.1244

کیوان صمیمی؛ عباس احمدی؛ حمید ترنج زر؛ محمود شوندی


پیش‌بینی و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش‌های یادگیری ماشین‌ (مطالعه موردی: دشت زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/hydro.2022.48571.1250

هژیر علیمرادی؛ عین اله روحی مقدم؛ مهسا خالقی؛ ابوالفضل بامری


بررسی هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی جهت شناسایی ارتباط هیدرولیکی بین ساختارهای کارستی منطقه ایذه شمال استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/hydro.2022.48953.1254

زهرا سجادی؛ نصرالله کلانتری؛ عباس چرچی؛ سید ساجدین موسوی


فرایندهای هیدروژئوشیمیایی و شیمی گازهای محلول در آبخوان گاریز، جنوب غرب استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/hydro.2022.46625.1238

حسین پارساصدر؛ حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سفید دشت و ارزیابی آن برای استفاده در مصارف کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/hydro.2022.51732.1266

محسن نادری اشکفتکی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدعلی نصر اصفهانی


بررسی ارتباط بین چشمه ها با رودخانه، عوامل زمین شناسی و زمین ساختی (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

10.22034/hydro.2022.50088.1259

مهرنوش قدیمی؛ سید محمد زمان زاده خسرقی؛ خبات امانی


کاربردپذیری پایگاه‌ بارشی GLDAS در برآورد ردپای آب سبز و آبی گندم و ذرت در دشت قزوین با استفاده از مدل Aqua Crop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/hydro.2022.50069.1257

مژگان احمدی؛ هادی رمضانی اعتدالی


مقایسه مدل‌های IBK و M5 با روش‌های زمین آماری در برآورد کیفیت آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

10.22034/hydro.2023.42801.1218

فهیمه خادم پور؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


مدلسازی عددی، مدیریت آب زیرزمینی و ارزیابی میزان بهینه پمپاژ آب در معدن سنگ آهن گهر زمین (سیرجان-ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

10.22034/hydro.2023.49719.1256

امیرحسین نجف آبادی پور؛ غلامرضا کمالی؛ حسین نظام آبادی پور