دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از روش‌های کریجینگ، کوکریجینگ و IDW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

ناصر شیری؛ محمدحسین کاظمی؛ جلال شیری


2. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان هشتگرد با استفاده از روش فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

مهدی سرائی تبریزی؛ مهسا جمعدار؛ حسین یوسفی


3. تحلیل استاتیکی و دینامیکی فشار آب حفره‎ای در سد خاکی آزادی با نرم‌افزار آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

احمدرضا مظاهری؛ بهرنگ بیرانوند؛ مصطفی زین العبادی روزبهانی


4. ارزیابی آسیب‌پذیری و خطرپذیری منابع آب کارستی با تلفیق دو شاخص VESPA و EPIK

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

مهدی کیایی؛ سامان جوادی


5. ارزیابی عملکرد روش‌های عددی در شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

احمد جعفرزاده؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


مقاله توصیفی

6. بررسی کمی و کیفی آبخوان باغملک با استفاده از روش تحلیل‌‌ آماری ،روش های هیدروشیمیایی و GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

نصرالله کلانتری؛ الهه ایرانی اصل؛ هادی محمدی


مقاله پژوهشی

7. شبیه‌سازی اثر پوشش بر توزیع رطوبت و املاح خاک با استفاده از دو مدل HYDRUS-2D و AquaCrop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

هادی رمضانی اعتدالی؛ شیما کریمی؛ محدثه السادات فخار


8. پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از شاخص WQI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

ناصر شیری؛ وحید نورانی


مقاله توصیفی

9. استفاده از الگوریتم SEBAL و تصاویر سنجنده MODIS جهت تخمین تبخیر و تعرق واقعی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

حمید علیپور؛ محمد اخوان قالیباف؛ الوست قلیوف؛ مارینا کورنووا؛ محمد حسین مختاری


مقاله پژوهشی

10. تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن (مطالعه موردی: سد بتنی وزنی کوینا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

رضا تاری نژاد؛ آرش انورزاده مراغی؛ علی اصغر بور


11. پهنه بندی آبخوان دشت خوی از نظر کیفیت آب با استفاده از روش K-Means

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

یعقوب دین پژوه


12. مدل‌سازی عددی طرح تغذیه مصنوعی آبخوان آزاد با استفاده از روش تحلیل هم‌هندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

فاطمه پورصالحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ سید رضا هاشمی


13. استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

مهدی کماسی؛ محمد سعیدی


14. رابطه بین میزان خورند دوغاب سیمان با شاخص کیفی سنگ و تراوایی در واحدهای رادیولاریتی و آهکی ساختگاه سد رودبال داراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

مرتضی مظفری؛ مریم پازکی؛ الهام فیجانی؛ عبداله سهرابی بیدار


15. برآورد هدایت هیدرولیکی و ضریب‌ذخیره آبخوان دشت شبستر با استفاده از مدل عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

محمد خالدی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ احمد فاخری فرد


16. تخمین ضریب قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از روش‌های درون‌یابی (مطالعه‌ی موردی: آبخوان دامنه- داران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

سیدرضا موسوی زاده؛ رامتین معینی؛ احمد شانه ساززاده


17. توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و تاثیر آن بر تراز آب زیرزمینی آبخوان‌های حوضه آبریز آجی‌چای با استفاده از مدل SWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

صابره دربندی


18. پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی از روی اطلاعات دانه‌بندی خاک با استفاده از مدل هوشمند SICM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

رامین وفایی پورسرخابی؛ محمد خلیلی ملکی؛ عطاالله ندیری؛ روزبه دبیری


19. مقایسه هیدروژئوشیمی و هیدروژئولوژی سازندهای آسماری و سروک به عنوان مخزن چشمه‌های کارستی بزرگ زاگرس در شمال شرق خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

صغری فرهادی؛ فرشاد علیجانی؛ حمیدرضا ناصری؛ حسن دانشیان


20. بررسی تزریق پذیری توده سنگ ساختگاه سد پیغام چای کلیبر بر اساس داده های صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

قدرت برزگری؛ سمانه شالچی


21. ترکیبی از روشهای ژئوفیزیکی (GPR و ERT) برای تشخیص و ردیابی نشت آب در محیط رسوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

مرضیه خلیلی؛ مهدی شجاعی مورجانی


22. ارزیابی اثر گنبد نمکی رمقان در افزایش شوری بخشی از رودخانه جره، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/hydro.2022.43382.1220

محمد جواد قرایت؛ ضرغام محمدی؛ محمدصادق درّانی‌نژاد؛ ولی قربانیان


23. پیش بینی کوتاه مدت و درازمدت تغییر اقلیم بر آسیب‌پذیری سفره های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص DRASTIC و نرم افزار TerrSet

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22034/hydro.2022.48945.1253

امیررضا سپهرآرا؛ سامان جوادی؛ سید عباس حسینی


25. پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی استان گلستان با مدل‌های هوش‌مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22034/hydro.2022.44480.1222

ام البنی محمدرضاپور؛ زهرا سراوانی؛ هادی سیاسر


26. مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22034/hydro.2022.51375.1263

مبارک سالاریفر