مجله علمی - پژوهشی هیدروژئولوژی

 

به استحضار می‌رساند، مجله علمی-پژوهشی"هیدروژئولوژی" دانشگاه تبریز به عنوان اولین مجله تخصصی آب زیرزمینی در ایران، در رتبه بندی جدید مجلات داخلی موفق به کسب رتبه " ب" معادل Q2 شده است.

 

 محورهای پذیرش مقاله:

 مطالعات آب‌های زیرسطحی شامل محیط اشباع و غیر اشباع

 هیدرولیک سیالات و معادلات حاکم بر محیط متخلخل

هیدروشیمی هیدروژئوشیمی

کابرد ژئوفیزیک در شناخت آب‌های زیرزمینی و استخراج آب‌های زیرزمینی

مدل‌سازی آبخوان و لایه‌های آب‌دار و مدیریت آن‌ها

آب‌های زیرزمینی و مسایل ژئوتکنیک

مطالعات مرتبط با هیدرولیک و مورفولوژی سازند سخت و کارست

 مطالعات مرتبط با ژئوترمال 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، ناشر، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-200