اطلاعات آماری مجله هیدروژئولوژی

تاریخ اولین انتشار

1395

تعداد دوره‌ها

5

تعداد شماره‌ها

10

تعداد مقاله

113

متوسط زمان تا اولین اقدام

1

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

7

متوسط زمان داوری

21

تعداد مشاهده مقاله

57896

تعداد دریافت اصل مقاله

21169

درصد پذیرش

53

متوسط تعداد داوری

3

 

مجله علمی - پژوهشی هیدروژئولوژی

 

به استحضار می‌رساند، مجله علمی-پژوهشی"هیدروژئولوژی" دانشگاه تبریز به عنوان اولین مجله تخصصی آب زیرزمینی در ایران، در رتبه بندی جدید مجلات داخلی موفق به کسب رتبه " ب" معادل Q2 شده است.

لطفاً راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نموده و تمام شرایط ارسال مقاله به خصوص در مورد خلاصه انگلیسی را رعایت نمایید. در ضمن  مقاله جهت ارسال به داوران می بایست هم در بخش فارسی و هم در بخش خلاصه انگلیسی بدون نام نویسندگان باشد و نام و مشخصات نویسندگان در صفحه ای جداگانه ارسال گردد.

توضیحات مربوط به کپی رایت، تعارض منافع و مشابهت‌یابی مقالات در بخش راهنمای نویسندگان به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن مد نظر قرار دادن الزامات مذکور در این خصوص فرمهای مربوطه به طور دقیق تکمیل و در هنگام ارسال مقاله در سامانه نشریه بارگذاری گردد.

نشریه هیدروژئولوژی از قوانین cope تبعیت می‌کند.

روال پذیرش در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد. مراحل داوری جهت اطلاع نویسندگان محترم به صورت فلودیاگرام در بخش راهنمای نویسندگان آمده است.

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) بلافاصله پیش از فهرست منابع صورت پذیرد.

 محورهای پذیرش مقاله:

 مطالعات آب‌های زیرسطحی شامل محیط اشباع و غیر اشباع

 هیدرولیک سیالات و معادلات حاکم بر محیط متخلخل

هیدروشیمی هیدروژئوشیمی

کابرد ژئوفیزیک در شناخت آب‌های زیرزمینی و استخراج آب‌های زیرزمینی

مدل‌سازی آبخوان و لایه‌های آب‌دار و مدیریت آن‌ها

آب‌های زیرزمینی و مسایل ژئوتکنیک

مطالعات مرتبط با هیدرولیک و مورفولوژی سازند سخت و کارست

 مطالعات مرتبط با ژئوترمال 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، ناشر، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-200