فرایند پذیرش مقالات

مراحل پذیرش و چاپ مقاله

1- اعلام وصول بعد از دریافت مقاله.

2- بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی ­که مقاله موارد ذکر شده را رعایت نکرده باشد، برای اصلاحات لازم به نویسنده عودت داده می‏ شود).

3- در صورتی­ که مقاله، اشکال ساختاری نداشته باشد، برای ارزیابی به داور یا داوران صاحب­نظری فرستاده می‏ شود تا درباره ارزش علمی و صلاحیت چاپ آن در نشریه اظهار نظر کنند.

4- نتایج داوری ­ها در جلسات منظم هیئت تحریریه مطرح و درباره مقالات هر شماره از نشریه، تصمیم نهایی اتخاذ می‏ شود.

5- نظر نهایی هیئت تحریریه از طریق وبسایت به اطلاع صاحبان مقاله می ‏رسد.

فرآیند پذیرش مقالات
Caption