راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله در نشریه "هیدروژئولوژی"

دریافت فایل pdf راهنمای نویسندگان

  

نشریه "هیدروژئولوژی" مقاله های علمی و پژوهشی در زمینه­ علوم وابسته به هیدروژئولوژی را با رعایت موارد زیر می­ پذیرد:

لازم به ذکر است که عدم رعایت شرایط نوشتاری و یا عدم تکمیل به­ موقع و دقیق موارد ذکر شده باعث کنار گذاشتن مقاله از روند بررسی و یا تعویق در شرایط پذیرش و چاپ مقاله خواهد شد. لذا لازم است تمامی موارد ذکر شده توسط نویسندگان رعایت گردد.


شرایط پذیرش

 • مقاله ­ای برای چاپ پذیرفته می­شود که متن آن در هیچ نشریه، مجموعه مقاله ­­های همایش ­هامنتشر نشده و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد. در این راستا لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله "فرم تعارض منافع"، را نیز تکمیل و امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آن را بارگذاری نمایند. (دریافت فرم تعارض منافع)
 • هیئت تحریریه ضمن توجه به نظر داوران محترم حق رد، قبول و یا ویرایش مقاله را دارد. نویسندگان محترم لازم است تعهد نشریه را امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آن را بارگذاری نمایند. (دریافت فرم تعهد)
 • ترتیب اسامی نویسندگان در صفحه­ای جداگانه با نام "مشخصات نویسندگان" که به امضای آنان رسیده است، با مشخص کردن مسئول مکاتبه ارسال شود. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارندگان آن است.

داوری مقالات

 توجه: از نویسندگان محترم درخواست می­ شود هنگام ارسال مقاله سه نفر داور معرفی نمایند. اطلاعات داوران معرفی­ شده شامل نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، مرتبه علمی و محل خدمت (گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی آنها می­ باشد. (دریافت فایل پیش­نویس معرفی داوران)

 پس از مرحله داوری مقاله، نویسندگان بایستی اصلاحات انجام شده در متن مقاله را به­ صورت هایلایت شده مشخص نمایند و پاسخ اصلاحات خواسته شده از طرف داوران (بند به بند، برای هر داور، به­ صورت جداگانه) به­ صورت فایل پاسخ داوری تهیه و به‌ همراه مقاله ارسالی بارگذاری نمایند. (دریافت فایل پیش­نویس پاسخ داوری)


مشابهت­ یابی

نشریه هیدروژئولوژی جهت جلوگیری از دریافت مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت­ یاب همیاب شرکت سیناوب می ­باشد. مقالات ارسالی بنابه تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه نشریه از طریق سامانه همیاب مشابهت ­یابی می ­گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم­ گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می ­گیرد. پیشنهاد می­ گردد نویسندگان محترم برای مشاهده وضعیت مقاله، پیش از ارسال مقاله اقدام به مشابهت­ یابی از طریق نرم­ افزارهای مشابهت­ یاب و یا سامانه ­های معتبر مشابهت­ یاب نمایند. (سامانه مشابه­ یاب متون علمی) (سامانه همانند جو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) (سامانه مشابهت­ یاب همتاجو)


فایل‌های مورد نیاز برای بارگذاری در سایت

 • فرم تعهد
 • فرم تعارض منافع
 • فایل مشخصات نویسندگان
 • فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)،
 • فایل چکیده مبسوط انگلیسی سه صفحه­ ای، همراه با درج چکیده انگلیسی (برگردان چکیده فارسی) در ابتدای فایل
 • فایل شکل­ ها و جدول­ ها (قابل اصلاح به­ صورت فایل Excel)
 • فایل معرفی داوران
 • فایل پاسخ داوری (برای مقالات داوری شده)

برای کلیه فرم ­ها و فایل­ های مورد نیاز امکان دریافت فایل پیش­نویس وجود دارد.


ارسال مقاله

نویسندگان گرامی لطفاً قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان نشریه توجه فرمائید. لازم به ذکر است که عدم رعایت نحوه تدوین مقاله یا تأخیر در ارسال بازنگری مقاله، موجب تأخیر در روند بررسی، پذیرش و چاپ مقاله خواهد شد.

در صورت عدم آشنایی با سامانه ارسال مقاله می­توانید از این لینک ویدیو آموزشی مراحل ارسال مقاله را مشاهده و بارگیری نمائید.


نوع مقاله

نویسندگان محترم می­ بایت در هنگام ارسال مقاله، نوع مقاله خود را تعیین نمایند. انواع مقالات قابل پذیرش نشریه هیدروژئولوژی شامل مقاله پژوهشی (Research paper)، مقاله مروری (Review paper) و توصیفی (Case study paper) و یادداشت فنی (Technical note) می­ باشد.


نحوه نگارش و تدوین

دستور خط فارسی

توجه: رعایت دستور خط فارسی از جمله دستورهای نقطه­ گذاری در نوشتار متن مقاله الزامی است. در این مورد به نویسندگان محترم پیشنهاد می­ شود قبل از تهیه مقاله، کتابچه "دستور خط فارسی" و " فرهنگ املایی خط فارسی" از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی را مطالعه فرمایند. برای نمونه رعایت موارد زیر مدنظر قرار گیرد.

 • رعایت اصول سجاوندی یا نقطه ­گذاری (Punctuation) و صفحه ­آرایی
 • رعایت نگارش برخی کلمات و نیم­ فاصله بین کلمات

مانند: فرآیند (نادرست: فرایند)، تأثیر (نادرست: تاثیر)، منشأ (نادرست: منشا)، حوضه (نادرست: حوزه)، به_کار بردند (نادرست: بکار بردند)، دانه­_درشت (نادرست: دانه درشت)، مدل­ سازی (نادرست: مدل_سازی)، 70 % (نادرست: % 70)، موجک-شبکه (نادرست: موجک – شبکه)، بیشتر و کمتر (نادرست: بیش_تر و کم_تر)

توجه گردد که نیم ­فاصله ­ها در راهنمای نویسندگان به­ دلیل محدودیت ­های سیستمی به صورت مجزا اعمال شده است و نویسندگان می ­بایست این موارد را رعایت نمایند.


فونت و اندازه قلم بخش­ های مختلف مقاله

 • عنوان مقاله،     فونت B Titr 14 (پررنگ) و Times New Roman 14 Bold
 • اسامی نویسندگان مقاله،     فونت B Titr 10 (پررنگ) و Times New Roman 10 Bold
 • وابستگی سازمانی نویسندگان و آدرس ایمیل نویسنده مسئول،     فونت B Nazanin 10 و Times New Roman 9
 • عنوان­ های اصلی مقاله (چکیده، مقدمه و ...)،      فونت B Titr 11 (پررنگ) و Times New Roman 11 Bold
 • عنوان­ های فرعی،     فونت B Titr 10 (پررنگ) و Times New Roman 10 Bold
 • متن مقاله، واژه­ های کلیدی و منابع مورد استفاده،     فونت B Nazanin 12 و Times New Roman 10
 • کلمه­ ها و اعداد داخل جدول­ ها و شکل ­ها و پاورقی،     فونت B Nazanin 10 و Times New Roman 9
 • عناوین جدول­ ها و شکل ­ها،     فونت B Nazanin 10 (پرنگ) و Times New Roman 9 Bold

موارد کلی

فایل مقاله می­ بایست به‎صورت فایل Microsoft Word 2007 و بالاتر تهیه گردد. مقاله در ابعاد کاغذ A4‏ و حداکثر در 15 صفحه (بدون احتساب چکیده انگلیسی (برگردان چکیده فارسی که در ابتدای فایل چکیده مبسوط سه صفحه­ ای قرار می­ گیرد) با تنظیمات صفحه (Page Setup) حاشیه از بالا 2.5، پایین 2.5، راست 2.5، چپ 2.5 سانتی­متر، به‎صورت تک­ستونی با فاصله سطور (single) 1 سانتی­متر و تورفتگی (Indentation) 0.6 سانتی­متر در شروع پاراگراف­ ها باشد.


پاورقی

 • هر نوع واژه خارجی در متن مقاله، به استثنای اسامی علمی، به فارسی نوشته شده و معادل انگلیسی آن به‎صورت پاورقی (Footnote) نوشته شود.
 • در زیرنویس انگلیسی (Footnote)، اولین کلمه با حرف بزرگ شروع شود.
 • اعداد پاورقی به­ صورت شماره­ گذاری ممتد (continuous) اعمال گردد.

جدول­ ها و شکل­ ها

 • هر جدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.
 • نوشته های کاربردی در شکل یا جدول می بایست به زبان انگلیسی باشد.
 • عنوان­ جدول­ ها و شکل­ ها می ­بایست کامل و گویا باشد و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردد.
 • عنوان­ جدول­ ها در بالا و عنوان شکل­ ها در زیر آنها به ­صورت وسط­ چین، بدون استفاده از پارانتز باشد و بعد از شماره مسلسل و خط­ تیره نوشته شده و به نقطه ختم می­ گردد.
 • حدالامکان سعی گردد تعداد شکل ­ها و نمودارها محدود به موارد ضروری و با کیفیت و وضوح مناسب در داخل متن قرار گیرد. و به منظور ارسال فایل تصاویر با فرمت JPEG و حداقل رزولوشن 300 dpi تهیه شوند.
 • به‌جای عنوان­ هایی مانند نمودار، دیاگرام، تصویر، عکس، نقشه و... از واژه "شکل" استفاده شود. در شکل­ ها نام متغیرها و عنوان­ های هر دو محور افقی و عمودی به زبان فارسی نوشته شود. لازم است هر دو محور عمودی و افقی به‎صورت خط باشد.
 • عنوان‌های محورهای افقی و عمودی شکل‌‎ها در Excel نوشته شود و برای نوشتن عنوان‎های شکل‌ها و محورهای آنها از Text box استفاده نگردد. همچنین از قرار دادن جدول‌ها و متن در داخل Text box خودداری گردد.
 • جدول­ ها بدون استفاده از خط­ های عمودی رسم شده و خط ­های افقی در بالا و پایین جدول و نیز برای جدا کردن عنوان­ ها یا واحدها استفاده شوند.
 • توجه شود که اعداد ارائه شده در جدول با توجه به بازه عددی و ماهیت پارامتر (جهت سهولت مقایسه) حدالامکان تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.
 • ارجاع به جدول­ ها و شکل­ ها در متن مقاله بدون درج پارانتز انجام شود، مگر این­که شماره آنها در آخر جمله و به همراه واژه جدول و شکل ذکر گردد. مثال: "شکل 2 رابطه خطی دو متغیر را نشان می ­دهد."یا "رابطه دو متغیر خطی است (شکل 2)."
 • توضیحات اضافی هر جدول را می ­­توان با استفاده از علائم اختصاری مانند " * " در متن جدول مشخص نمود و با نشان دادن آن­ها در زیر جدول، توضیحات و اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.
 • در جدول هر ستون باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد.
 • فایل اصلی جدول­ های قابل اصلاح (Excel) به‎طور جداگانه ضمیمه شوند.

واحدهای اندازه ­گیری

 • در جدول ­ها و شکل­ ها، واحدهای ویژگی­ های مورد مطالعه در سیستم بین­ المللی (SI) و در داخل پارانتز و به انگلیسی نوشته شود. مثال: (mg L-1)، (mm day-1)

فرمول­ نویسی

 • برای نوشتن فرمول­ های ریاضی، از نوار ابزار Equation در Word استفاده شود و نرم افزار خاصی در این زمینه مورد استفاده قرار نگیرد.
 • شماره هر رابطه در داخل پرانتز در سمت راست سطر مربوطه و بدون کاربرد واژه رابطه و ... نوشته شود.
 • درفرمول­ ها و نمادهای شیمیایی، بالانویس و پایین ­نویس اعداد و نمادها رعایت گردد. مثال:
 • فونت مطالب تاپ شده در قسمت Equation با انتخاب کادر مطالب و فعال­ سازی Design-tools-normal text و سپس انتخاب Home-fonts-Times New Roman مطابق فرمت فونت­ های نگارشی نشریه اصلاح گردد.

بخش ­های مختلف مقاله و نحوه تدوین آنها

بخش­ های مقاله به ترتیب عبارتند از: عنوان، چکیده و واژه­ های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری (اختیاری) و منابع. (دریافت فایل پیش­نویس اصل مقاله)


عنوان مقاله

 • عنوان مقاله به‎صورت خلاصه و روان، گویای محتوای مقاله بوده و حداکثر در 20 کلمه تنظیم شود.
 • از علامت ­های اختصاری و فرمول­ های شیمیایی در عنوان استفاده نشود.
 • همچنین، به ­کار بردن کلماتی مانند "مطالعه" و "بررسی" در ابتدای عنوان توصیه نمی ­گردد.

مشخصات نویسندگان

 • در فایل اصل مقاله ارسالی می­ بایست اسامی و مشخصات نویسندگان قبل از چکیده فارسی و انگلیسی حذف گردد. مشخصات نویسندگان در برگ جداگانه ­ای ارسال می­ گردد. (دریافت فایل پیش­نویس مشخصات نویسندگان)
 • فایل مشخصات نویسندگان می­ بایست شامل عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله، تحصیلات، مرتبه علمی، محل خدمت (گروه آموزشی Department، دانشکده Faculty، دانشگاه University) و نشانی آنان (شهر، کشور) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و ایمیل نویسنده مسئول باشد و در هنگام ارسال مقاله در قسمت فایل­ های ارسالی بارگذاری می­ گردد.
 • در نوشتن مشخصات انگلیسی از اسامی کامل نویسندگان استفاده شود نه حالت مخفف آنها. مانند: Ali Nosrati (نادرست Nosrati, A)
 • نویسنده ه­ایی که از طریق سامانه اقدام به ارسال مقاله می­ نماید، به عنوان نویسنده مسئول مقاله ثبت می ­گردد. نویسنده مسئول مقاله می­ بایست عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیش از ارسال مقاله از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.
 • هنگام ورود مشخصات نویسندگان جهت ثبت مقاله در سیستم، در صورت امکان از ایمیل آکادمیک نویسندگان استفاده شود.

توجه: نویسندگان گرامی در واردسازی مشخصات خود در سیستم نشریه (صفحه شخصی نویسنده) به ویژه در قسمت سمت/سازمان دقت فرمائید. و توجه گردد که این قسمت مشابه وابستگی سازمانی در برگ مشخصات نویسندگان ارسالی باشد.


چکیده فارسی و انگلیسی

 • چکیده فارسی باید در حدود 200-250 کلمه و چکیده انگلیسی (ترجمه چکیده فارسی) حداکثر در 300 کلمه تنظیم گردد.
 • عنوان، چکیده انگلیسی (Abstract) و واژه­ های کلیدی انگلیسی (Keywords) که به صورت ترجمه برگردان چکیده فارسی است، در صفحه اول فایل پیشنویس ارائه شود و چکیده مبسوط انگلیسی 3 صفحه­ ای از صفحه دوم به بعد ارائه گردد.
 • خلاصه مبسوط انگلیسی مقاله به ­دلیل نمایه ­شدن در سایت ­های انگلیسی باید به­ صورت خلاصه مقاله و بیانگر محتوای مقاله در 3 صفحه و شامل بخش ­های Introduction، Materials and Methods، Results and Discussion و Conclusions با  فونت Times New Romans  اندازه 11 و فاصله خطوط (single) آورده شود. (دریافت فایل پیش­نویس چکیده مبسوط انگلیسی)

واژه ­های کلیدی

 • واژه­ های کلیدی حداکثر در 4-7 کلمه بلافاصله بعد از چکیده فارسی و انگلیسی و به‎ترتیب حروف الفبای فارسی و لاتین نوشته شوند.
 • کلمات کلیدی انگلیسی با حرف بزرگ شروع شود.
 • در بین کلمات از " ویرگول ، " و در انتها از " نقطه . " استفاده شود.

مقدمه 

شامل طرح موضوع پژوهش، سوابق کار و مرور منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش بوده و در آخر آن هدف از پژوهش ذکر گردد.


مواد و روش ­ها

 می­ بایست به‎طور گویا در برگیرنده ویژگی­ های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش­ های به ­کار رفته از جمله روش ­های آماری و طرح­ های آزمایشی باشند. در این بخش، از توضیح روش ­هایی که در پژوهش موردنظر استفاده نشده است، خودداری گردد. علاوه‎براین، بهتر است از شرح کامل روش ­های متداول اجتناب و به ذکر منابع مورد استفاده و تغییرات انجام یافته در آنها اکتفا شود. روش کار نیز می­ بایست به حد کافی واضح و روشن باشد تا سایر پژوهشگران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند.


نتایج و بحث 

مشتمل بر یافته ­های حاصل از پژوهش به‎صورت متن، جدول و شکل، بحث مستدل و نتیجه­ گیری کلی در آخر است. در این بخش از تکرار و یا ذکر مواد و روش­ های انجام ­یافته اجتناب گردد. شکل ­ها و جدول ­ها نباید هم­زمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول­ ها و شکل­ ها نیز خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آنها اکتفا گردد. نتایج تجزیه و تحلیل ­های آماری بهتر است به‎صورت جدول یا شکل منعکس شده و اختلاف­ های معنی­ دار نیز با علامت­ های مناسب مشخص شوند.


بحث

شامل تحلیل داده­ های آزمایش، ذکر علت­ ها و معلول­ ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی می­ باشد. علاوه‎بر این لازم است از یافته ­های دیگر پژوهشگران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود. با وجود این، برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت­ هایی مانند "مطابقت یا عدم مطابقت یافته­ ها با نتایج دیگران" کافی نیست و  اظهارنظر در مورد چگونگی این مشابهت­ ها و تفاوت­ ها می ­تواند به غنای بحث کمک نماید. 

 تبصره : نتایج و بحث را می ­توان به حالت توأم و یا جداگانه تدوین کرد ولی در صورت جدا کردن این دو بخش، بحث نباید تکرار مجدد نتایج باشد، بلکه کلیات، مفاهیم و تحلیل نتایج ارائه شود.


نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی و نهایی مقاله در این بخش ارائه گردد.


سپاسگزاری

در بخش سپاسگزاری که بلافاصله پیش از فهرست منابع صورت می­ پذیرد، می ­توان از همکاری و مساعدت سازمان­ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین­ اعتبار پژوهش یا منابع مالی، وسایل آزمایشگاهی یا صحرایی و ... سپاسگزاری نمود.


منابع

منابع داخل متن

درج منابع در متن مقاله با روش نام نویسنده و سال انجام شود. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پارانتز می ­آید. در صورتی­ که منبع درج شده دارای دو نویسنده باشد از عبارت “ و (and)” در بین اسامی استفاده می­ شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت "و همکاران (et al., درمنابع انگلیسی) " درج می ­شود. تمام منابع مندرج در متن می ­بایست در بخش منابع مورد استفاده نیز درج شوند.

منبع بین جمله:

فارسی: یک نویسنده: فیجانی (1390)، دو نویسنده: فیجانی و لطفی (1391)، بیش از دو نویسنده: فیجانی و همکاران (1395)

لاتین: یک نویسنده: Todd (1980)، دو نویسنده: Todd and Mays (2005)، بیش از دو نویسنده: Singh et al. (2013)

منبع انتهای جمله:

فارسی: یک نویسنده (فیجانی، 1390)، دو نویسنده: (فیجانی و لطفی، 1391)، بیش از دو نویسنده: (فیجانی و همکاران، 1395)

لاتین: یک نویسنده: (Todd, 1980)، دو نویسنده: (Todd and Mays, 2005)، بیش از دو نویسنده: (Singh et al., 2013)

ارجاع به چند منبع درون متنی:

برای نوشتن چندین منبع، در بین منابع  فارسی از "؛" و بین منابع لاتین از ";" استفاده شود و کل منابع درون پرانتز با فرمت فارسی قرار گیرد.

مثال فارسی: (فیجانی و لطفی، 1391؛ نورانی و همکاران، 1392). مثال لاتین: (Fetter, 1999; Todd and Mays, 2005).


منابع پایانی

منابع مورد استفاده شامل فهرستی از منابع فارسی در آغاز و سپس منابع خارجی بوده و به‎ترتیب حروف الفبا و بدون شماره­ گذاری تنظیم شوند. نکات زیر در تدوین این بخش رعایت گردد:

 • این بخش تنها شامل منابع ارجاع شده در متن مقاله بوده و از آوردن منابعی که در متن به آنها اشاره نشده است خودداری شود.
 • در کلیه منابع ابتدا نام خانوادگی و سپس مخفف نام نویسندگان آورده شود. همچنین اسامی کلیه نویسندگان بایستی درج گردد.
 • در صورتی ­که از یک نویسنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا مقاله­ های منفرد و سپس مقاله ­های مشترک به‎ترتیب نام نویسندگان بعدی بر حسب حروف الفبا درج شوند. اگر دو یا چند منبع نویسندگان یکسانی داشته باشند، این منابع برحسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند و در صورت مشابه بودن سال انتشار، منابع مذکور با قرار دادن حروف a ، b ، c و ... در مقابل سال در منابع انگلیسی (و معادل آنها در منابع فارسی) از هم متمایز گردند. مثال: 2012a
 • سال انتشار بلافاصله بعد از نام خانوادگی و نام نویسندگان ذکر گردد. قبل از سال علامت ویرگول"،" و بعد از آن نقطه درج شود.
 • در منابع خارجی کلمه اول عنوان­ ها و اسامی نگارندگان و نیز تمامی کلمات مربوط به نام مجلات و کتاب ­ها، نشریات فنی سازمان‎های معتبر بین‎المللی، عنوان ­های همایش­ ها و نام ناشران و مؤسسات با حروف بزرگ شروع شود.
 • در مورد مقاله نشریه علمی علاوه‎بر موارد پیش ­گفته شده، نام نشریه، جلد، شماره و صفحه اول و آخر مقاله و در مورد مقاله همایش علمی عنوان همایش، ماه برگزاری، محل برگزاری و شماره صفحه ­های اول و آخر مقاله و در مورد کتاب ­ها و تک­ نگاشت­ ها نام ناشر و تعدا صفحات در آخر منبع مورد استفاده آورده شود.
 • از جزوه درسی نمی ­توان به عنوان منبع استفاده کرد.
 • استناد به منابع اینترنتی معتبر نیست.

توجه: از درج مقاله­ های ارائه شده به نشریه ­­های علمی ولی فاقد پذیرش، شماره جلد و محدوده شماره صفحه­ ها در قسمت منابع اجتناب شود. ارجاع به این نوع منابع در متن مقاله پس از ذکر نام صاحب اثر (یا منبع اطلاع) با قید عبارت "مکاتبه شخصی" در داخل پارانتز خواهد بود.  

- مقاله نشریه ­های علمی:

الگو: نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام.، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام.، و نام خانوادگی نویسنده آخر، حرف اول نام.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه، دوره یا جلد(شماره): دامنه صفحه ­ها.

 مثال:

نورانی، و.، سیاح فرد، م.، 1392. آنالیز حساسیت داده­ های ورودی به شبکه­ عصبی مصنوعی به ­منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه. آب و فاضلاب، 24(3): 10-28. 

Tsai, F.T-C., Li, X., 2008. Multiple parameterization for hydraulic conductivity identification. Groundwater, 46(6): 851–864.

 توجه: در منابع خارجی می­ توان نام نشریه را به‎صورت مخفف و براساس استاندارد آن نشریه ذکر کرد. با این حال، نام مجلات در یک مقاله فقط به یکی از دو صورت مخفف یا کامل نوشته شود.

مثال:

J Hydrol (Journal of Hydrology)

Hydrol Process (Hydrological Processes)

- مقاله همایش:

الگو: نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام نویسنده اول.، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام نویسنده دوم.، سال انتشار. عنوان مقاله، نام کنگره، نهاد برگزارکننده، شهر، کشور.

فیجانی، ا.، اصغری مفدم، ا.، ندیری، ع.ا.، 1385. بررسی­ های آنومالی­ های هیدروشیمیایی موجوددر آبخوان­ های دشت­ های بازرگان و پلدشت. بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، وزارت صنایع و معادن، 30 بهمن 1385، تهران.

Mohammadzadeh, H., Kazemi, M., 2015. Geothermal reservoir characteristics (T and depth) of Ayub peighambar and Shafa hot springs using geothermometers and environmental 2H and 18O isotopes. International symposium on isotope hydrology, Revisiting Foundations and Exploring Frontiers. International Atomic Energy Agency (IAEA), 11-15 May 2015, Vienna, Austria.

- کتاب:

اگر کلیه فصل­ های یک کتاب به‎طور مشترک توسط یک یا چند نفر نوشته شود، ذکر منبع به‎ترتیب زیر است:

الگو: نام خانوادگی، مخفف نام نویسندگان.، سال انتشار. عنوان کتاب، نام ناشر، محل انتشار، تعداد صفحات.

مثال:

محمودیان شوشتری، م.، 1389. هیدرولیک آب­ های زیرزمینی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، 600 ص.

Todd, D.K., Mays, L.W., 2005. Groundwater Hydrology. Third Edition, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 652 p.

- پایان نامه:

الگو: نام خانوادگی، مخفف نام نویسنده.، سال انتشار. عنوان پایان­نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه، تعداد صفحات.

مثال:

فیجانی، الف.، 1392. هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت مراغه-بناب با استفاده از مدل­ سازی آب زیرزمینی. پایان­ نامه دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، 200 ص.

Baker, C., 1993. The active seismicity and tectonics of Iran. Ph.D. thesis, Univ. of Cambridge, UK, 228 p.


هزینه چاپ مقاله

نویسندگان محترم بعد از پذیرش مقاله، بایستی مبلغ سه میلیون ریال (سیصد هزارتومان) بابت هزینه ­های داوری، ویراستاری، صفحه ­آرایی و چاپ مقاله واریز نمایند. نویسندگان جهت پرداخت الکترونیک می ­توانند از سایت https://portal.tabrizu.ac.ir/payment اقدام نمایند و در واحد دانشکده،کتابخانه مرکزی و در واحد درآمد، هیدروژئولوژی را انتخاب نموده و پس از واریز، تصویر پراداخت را به همراه فایل نهایی مقاله در سامانه بارگذاری نمایند.