راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله   " هیدروژئولوژی "

 

 

نشریه " هیدروژئولوژی "  مقاله­ های علمی و پژوهشی در زمینه­ علوم وابسته به هیدروژئولوژی را با رعایت موارد زیر می­  پذیرد:

1- شرایط پذیرش

1-1- مقاله­ ای برای چاپ پذیرفته می­شود که متن آن عینا در هیچ نشریه، مجموعه مقاله­ های همایش­ها منتشر  نشده و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد.

1-2-  ترتیب اسامی نگارندگان در یک  صفحه جداگانه که به امضای آنان رسیده است، با مشخص کردن مسئول مکاتبه ضمیمه شود. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارندگان آن است.

1-3-  هیئت تحریریه ضمن توجه به نظر داوران محترم حق رد، قبول و یا ویرایش مقاله را دارد.

 

فرم کپی رایت:

نویسندگان محترم لازم است فرم کپی رایت مجله را امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آنرا بارگذاری نمایند. فرم کپی رایت از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

 https://drive.google.com/file/d/1XFxYXOtiUU8dRkto0HxyHVA93rrfbyX4/view?usp=sharing

 

فرم تعارض منافع:

همچنین لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله، فرم تعارض منافع را نیز تکمیل و امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آنرا بارگذاری نمایند. فرم تعارض منافع از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

  https://rppc.msrt.ir/fa/download/2353/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87

 

مشابهت یابی:

نشریه هیدروژئولوژی جهت جلوگیری از دریافت مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب می باشد. پیشنهاد می گردد نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله اقدام به مشابهت یابی از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب و یا سامانه های معتبر مشابهت یاب نمایند. مقالات ارسالی بنا به تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه مجله از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می گیرد.

2- نحوه نگارش و تدوین

2-1- موارد کلی

2-1-1- مقاله در کاغذ A4‏ و حداکثر در 15 صفحه به‎صورت تک ستونی با فاصله سطور یک سانتی­متر و حاشیه  (از بالا 5/3، پایین 2، راست 5/2، چپ 5/1 سانتی­متر) و یک سانتی­متر تورفتگی در شروع پاراگراف­ها باشد و به‎صورت  فایل   (Word 2003)تهیه گردد. همچنین لازم است علاوه‎بر فایل مقاله، فایل مشخصات مقاله و فایل اصلی جدول­ها و شکل­ها که قابل اصلاح ( Excel ) باشند، به‎طور جداگانه ضمیمه شوند.

توجه: از نویسندگان محترم درخواست می­شود هنگام ارسال مقاله سه نفر داور به‌همراه آدرس آنان را نیز معرفی نمایند.

2-1-2- بخش­های مختلف مقاله به‎ترتیب عبارتند از: عنوان، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مقدمه، مواد و روش‎ها، نتایج و بحث و منابع مورد استفاده.

2-1-3- مقاله با قلم B Mitra  تایپ شده و اندازه قلم به شرح زیر باشد:

     14 برای عنوان مقاله (پررنگ)

     12 برای عنوان­های فرعی (پررنگ) و متن مقاله

    11 (پررنگ) برای اسامی نویسندگان مقاله، منابع مورد استفاده و واژه­های کلیدی،

   10 برای کلمه­ها و اعداد داخل جدول­ها و شکل­ها و پاورقی.  

2-1-4- کلیه حروف، کلمه­ها و جمله­های انگلیسی با قلمTimes New Roman نوشته شده و اندازه قلم آنها دو شماره کمتر از کلمات فارسی در متن باشد.

2-1-5- هر نوع واژه خارجی در متن مقاله، به استثنای اسامی علمی، به فارسی نوشته شده و معادل انگلیسی آن به‎صورت زیرنویس (Footnote) نوشته شود. نام­های نویسندگان منابع خارجی در متن مقاله نیز به زبان فارسی و بدون زیرنویس نوشته می­شوند.

2-1-6- نام­های علمی در متن مقاله، چکیده­های فارسی و انگلیسی، واژه­های کلیدی و منابع مورد استفاده با حروف ایتالیک تایپ می­شوند.

2-1-7- عنوان­ جدول­ها در بالا و عنوان شکل­ها در زیر آنها بدون استفاده از پارانتز و بعد از شماره مسلسل و خط تیره نوشته شده و به نقطه ختم می­گردد. عنوان­ جدول­ها و شکل­ها می­بایست کامل و گویا باشد. فونت عناوین با قلم B Mitra 10پرنگ نوشته شود.

توجه: هر جدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

توجه: در جدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه در سیستم بین­المللی (SI) و در داخل پارانتز و به انگلیسی نوشته شود مثل mg kg-1) )، ((mg L-1، (mm day-1) و ( kg-1 L1/n mg(1-1/n) )

2-1-8- به‌جای عنوان­هایی مانند نمودار، تصویر، عکس، نقشه و...  از واژه "شکل" استفاده شود. در شکل­ها نام متغیرها و عنوان­های هر دو محور افقی و عمودی به زبان فارسی نوشته شود. لازم است هر دو محور عمودی و افقی به‎صورت خط باشد.

                         

2-1-9- جدول­ها بدون استفاده از خط­های عمودی رسم شده و خط­های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ها یا واحدها استفاده شوند.

2-1-10- ارجاع به جدول­ها و شکل­ها در متن مقاله بدون درج پارانتز انجام شود، مگر این­که شماره آنها در آخر جمله و به همراه واژه جدول و شکل ذکر گردد. مثال:

- شکل 2 رابطه خطی دو متغیر را نشان می­دهد. 

- رابطه دو متغیر خطی است (شکل 2).

2-1-11- فرمولها با نرم افزار Mathtype  نوشته شده و شماره کلیه فرمول­ها (در صورت شماره­دار بودن) در داخل کروشه و درج گردد .

2-1-12-  در زیرنویس انگلیسی (Footnote)، اولین کلمه با حرف بزرگ شروع شود.

2-1-13- درج منابع در متن مقاله با روش نام نویسنده و سال انجام شود. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پارانتز می­آید. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت "و همکاران" قید می­شود. در صورتی‌که منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پارانتز آورده شود، نام خانوادگی نویسندگان برحسب سال  انتشار منبع به فارسی نوشته می­ شود. تمام منابع مندرج در متن می­بایست در بخش منابع مورد استفاده نیز درج شوند.

مثال:

- تاد و میز (2005) و سای و همکاران (1999) گزارش دادند که ...

- بررسی‎ها نشان داده است که ...(تاد و میز، 2005)  .

2-1-14- برگ مشخصات مقاله شامل نام خانوادگی و نام نگارنده یا نگارندگان مقاله، مرتبه علمی، محل خدمت و نشانی آنان به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن، به ویژه تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی به دفتر مجله ارسال شود.

توجه: در زیر عنوان مقاله (در متن اصلی مقاله) از آوردن اسامی و مشخصات نگارندگان خودداری شود.

2-2- ترتیب  بخش­های مختلف مقاله و نحوه تدوین آنها

2-2-1- عنوان مقاله به‎صورت خلاصه، روان و گویای محتوی مقاله بوده و حداکثر در 20 کلمه تنظیم شود. از علامت­های اختصاری و فرمول­های شیمیایی نیز در عنوان استفاده نشود. همچنین، به کار بردن کلماتی مانند "مطالعه" و "بررسی" در ابتدای عنوان توصیه نمی­گردد.

2-2-2-   چکیده فارسی باید حداکثر 250 کلمه در 10 سطر تنظیم گردد ولی خلاصه انگلیسی مقاله بدلیل نمایه شدن در سایتهای انگلیسی باید به صورت خلاصه مقاله و بیانگر محتوای مقاله در سه صفحه و شامل(Introduction, Matherials & Methods,  Discussion of Results & Conclusions ) با فونت Times New Romans 11 و فاصله خطوط (single)آورده شود. از نوشته های منابع مورد استفاده در خلاصه انگلیسی استفاده نشود و این خلاصه در انتهای مقاله اصلی فارسی قرار گیرد. ترجمه انگلیسی چکیده فارسی(Abstract) در حدود 11 سطر به صورت یک فایل ضمیمه آورده شود.

2-2-4- واژه­های کلیدی حداکثر در هفت کلمه بلافاصله بعد از چکیده فارسی و انگلیسی و به‎ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.

2-2-5-  مقدمه شامل طرح موضوع پژوهش، سوابق کار و مرور منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش بوده و در آخر آن هدف از پژوهش ذکر گردد.

2-2- 6-  مواد و روش­ها می­بایست به‎طور گویا در برگیرنده ویژگی­های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش­های به کار رفته از جمله روش­های آماری و طرح­های آزمایشی باشند. در این بخش، از توضیح روش­هایی که در پژوهش موردنظر استفاده نشده است، خودداری گردد. علاوه‎براین، بهتر است از شرح  کامل روش­های متداول اجتناب و به ذکر منابع مورد استفاده و تغییرات انجام یافته در آنها اکتفا شود. روش کار نیز می­بایست به حد کافی واضح و روشن باشد تا سایر  پژوهشگران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند.

2-2-7- نتایج و بحث مشتمل بر یافته­های حاصل از پژوهش به‎صورت متن، جدول و شکل، بحث مستدل و نتیجه­گیری کلی در آخر است. در این بخش از تکرار  و یا ذکر مواد  و روش­های انجام یافته اجتناب گردد. شکل­ها و جدول­ها نباید هم­زمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول­ها و شکل­ها نیز خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آنها اکتفا گردد. نتایج تجزیه و تحلیل­های آماری بهتر است به‎صورت جدول یا شکل منعکس شده و اختلاف­های معنی­دار نیز با علامت­های مناسب مشخص شوند.

بحث شامل تحلیل داده­های آزمایش، ذکر علت­ها و معلول­ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی می­باشد. علاوه‎بر این لازم است از یافته­های دیگر پژوهشگران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود. با وجود این،  برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت­هایی مانند "مطابقت یا عدم مطابقت یافته­ها با نتایج دیگران" کافی نیست و  اظهارنظر در مورد چگونگی این مشابهت­ها و تفاوت­ها می­تواند به غنای بحث کمک نماید. 

 تبصره : نتایج و بحث را می­توان به حالت توأم و یا جداگانه تدوین کرد ولی در صورت جدا کردن این دو بخش، بحث نباید تکرار مجدد نتایج باشد، بلکه کلیات، مفاهیم و تحلیل نتایج ارائه شود.

توجه: عنوان‌های محورهای افقی و عمودی شکل‌‎ها در برنامه Excel نوشته شود و برای نوشتن عنوان‎های شکل‌ها و محورهای آنها از Text box به هیچ عنوان استفاده نگردد. همچنین از قرار دادن جدول‌ها و متن در داخل Text box خودداری گردد.

2-2-8- در بخش سپاسگزاری  می­توان از همکاری و مساعدت  اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری نمود.

2-2-9- منابع مورد استفاده شامل فهرستی از منابع فارسی  در آغاز و سپس منابع خارجی بوده و به‎ترتیب حروف الفبا و بدون شماره­گذاری تنظیم شوند. نکات زیر در تدوین  این بخش رعایت گردد:

2-2-9-1- این بخش تنها شامل منابع ارجاع شده در متن مقاله بوده و از آوردن منابعی که در متن به آنها اشاره نشده است خودداری شود.

2-2-9-2- در کلیه منابع ابتدا نام خانوادگی و سپس مخفف نام نویسندگان آورده شود.

2-2-9-3- در بخش منابع اسامی کلیه نویسندگان  هر منبع  بدون ذکر عبارت "و همکاران" (et al. در منابع انگلیسی) درج گردد.

2-2-9-4- در صورتی که از یک نویسنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا مقاله­های منفرد و سپس مقاله­های مشترک به‎ترتیب نام نویسندگان بعدی بر حسب حروف الفبا درج شوند. اگر دو یا چند منبع نویسندگان یکسانی داشته باشند، این منابع برحسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند و در صورت مشابه بودن سال انتشار، منابع مذکور با قرار دادن حروف a ، b ، c و ... در مقابل سال در منابع انگلیسی (و معادل آنها در منابع فارسی) از هم متمایز گردند. مثال: 2012a

2-2-9-5- سال انتشار بلافاصله بعد از نام خانوادگی و نام نویسندگان ذکر گردد. قبل از سال علامت ویرگول و بعد از آن نقطه درج شود.

2-2-9-6- از جزوه درسی نمی­توان به عنوان منبع استفاده کرد.

2-2-9-7- در مورد مقاله مجله علمی علاوه‎بر موارد پیش­گفته شده، نام مجله، شماره جلد و صفحه اول و آخر مقاله و در مورد مقاله همایش علمی عنوان همایش، ماه برگزاری، محل برگزاری و شماره صفحه­های اول و آخر مقاله و در مورد کتاب­ها و تک­نگاشت­ها نام ناشر و تعدا صفحات در آخر منبع مورد استفاده آورده شود.

2-2-9-8- در منابع خارجی کلمه اول عنوان­ها و اسامی نگارندگان و نیز تمامی کلمات مربوط به نام مجلات و کتاب­ها، نشریات فنی سازمان‎های معتبر بین‎المللی، عنوان­های همایش­ها و نام ناشران و مؤسسات با حروف بزرگ شروع شود.

2-2-9-9- استناد به منابع اینترنتی معتبر نیست.

نمونه­هایی از نحوه درج منابع در بخش منابع مورد استفاده:

-  مقاله مندرج در مجله­های علمی

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد و دامنه صفحه­ها.

 مثال:

نورانی، و.، سیاح فرد، م.، 1392. آنالیز حساسیت داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی به منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه. آب و فاضلاب، جلد 24، شماره 3، 88-10. 

Tsai, F.T-C., Li, X. 2008. Multiple parameterization for hydraulic conductivity identification. Groundwater, 46(6), 851–864.

 

توضیح: در منابع خارجی می­توان نام مجله را به‎صورت مخفف و براساس استاندارد آن  مجله ذکر کرد. با این حال، نام مجلات در یک مقاله فقط به یکی از دو صورت مخفف یا کامل نوشته شود. مثال:

J Hydrol (Journal of Hydrology)

Hydrol Process (Hydrological Processes)

 - کتاب

- اگر کلیه فصل­های یک کتاب به‎طور مشترک توسط یک یا چند نفر نوشته شود، ذکر منبع به‎ترتیب زیر است:

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام ناشر، محل انتشار.

مثال:

شوشتری، م.، 1382. هیدرولیک آبهای زیرزمینی. انتشارات دانشگاه شهید چمران (اهواز). 600 ص.

Kazemi, G.A., Lehr, J. H., Perrochet, P., 2006. Groundwater Age. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 325 p.

-        پایاننامه

نام خانوادگی و مخفف نام نویسنده، سال انتشار، عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه

فیجانی، الف.، 1392. هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت مراغه- بناب با استفاده از مدلسازی آب زیرزمینی. پایان­نامه دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز.200ص

توجه: از درج مقاله­های ارائه شده به مجله­های علمی ولی فاقد پذیرش، شماره جلد و محدوده شماره صفحه­ها در قسمت منابع  اجتناب شود. ارجاع به این نوع منابع در متن مقاله پس از ذکر نام صاحب اثر (یا منبع اطلاع) با قید عبارت "مکاتبه شخصی" در داخل پارانتز خواهد بود.  

توجه: رعایت دستور خط فارسی از جمله دستورهای نقطه­گذاری در نوشتار متن مقاله الزامی است. در این مورد به نویسندگان محترم پیشنهاد می­شود قبل از تهیه مقاله، کتابچه "دستور خط فارسی" از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی را مطالعه فرمایند.

هزینه چاپ مقاله :نویسندگان محترم بعد از پذیرش مقاله، بایستی مبلغ سه میلیون ریال(سیصد هزارتومان) بابت هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و چاپ مقاله واریز نمایند. نویسندگان جهت پرداخت الکترونیک می توانند از سایت http://portal.tabrizu.ac.ir/payment اقدام نمایند و در واحد دانشکده،کتابخانه مرکزی و در واحد درآمد هیدروژئولوژی را انتخاب نموده و پس از واریز اسکرین پراداخت را به همراه فایل نهایی مقاله در سامانه بارگذاری نمایید.