تماس با ما

آدرس: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی. دفتر مجله هیدروژئولوژی.

آدرس الکترونیکی جهت پیگیری مقالات: Hydrogeology_tabriz@yahoo.com

 

 


CAPTCHA Image