تماس با ما

آدرس: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی. دفتر مجله هیدروژئولوژی.

آدرس الکترونیکی: Hydrogeology.tabrizu@gmail.com

شماره تماس دفتر نشریه: 04133392623

شماره تماس ضروری، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ساعت 10-2:  09146945175

 


CAPTCHA Image