دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، ناشر، شهریور 1402، صفحه 1-250 
شبیه‌سازی کیفیت آب رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل QUAL2Kw

صفحه 137-155

10.22034/hydro.2023.57504.1299

موسی اکبری نیاری؛ وحید رضاوردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیکپور