دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
2. بررسی عوامل مؤثر بر افت آب زیرزمینی دشت مهران، استان ایلام

صفحه 17-28

طاهره زمانی؛ حاجی کریمی؛ محسن توکلی؛ صادق علیمرادی


6. ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی در بررسی و پیش‌بینی وضیعت آبخوان دشت قزوین

صفحه 54-66

سیدحسن میرهاشمی؛ پرویز حقیقت جو؛ فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی؛ مهدی پناهی