دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، ناشر، زمستان 1397 

Research Paper

1. تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدل‌های فازی ساگنو و ممدانی

صفحه 1-9

یاسر باقری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ عطا الله ندیری؛ کیوان نادری


2. پایش حرکت MTBE در محیط متخلخل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

صفحه 10-18

مهران قهرمانی تبار؛ کیومرث ابراهیمی؛ حسین خلفی؛ زهرا مردانی