کلیدواژه‌ها = کریجینگ
پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از شاخص WQI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

ناصر شیری؛ وحید نورانی


ارزیابی روش‌های درون یابی در تخمین سطح آب زمینی (مطالعه موردی: دشت سرخون)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 84-95

10.22034/hydro.2018.5662

محمد نکوآمال کرمانی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


کاربرد تکنیک زمین آمار برای ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت فومنات استان گیلان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 44-56

10.22034/hydro.2016.4825

عبدالله طاهری تیزرو؛ مریم نوابیان؛ آیدا بدخشان